gweithgareddau cyfres rhwdlan

Cyfres o weithgareddau rhyngweithiol - ieithyddol a mathemategol, ynghyd a thair cn newydd syn cydfynd r cryno ddisgiau o storiâu cyfres Rwdlan gan Angharad Tomos. Iaith (Notebook)smart_notebook
smart_notebook
smart_notebook
smart_notebook
smart_notebook
Beth sydd yn y llun?
Pa lun?
Pwy ydw i?
Arddodiad
Atalnodi
smart_notebook
smart_notebook
smart_notebook
smart_notebook
smart_notebook
Brawddeg
Brawddeg lein ddillad
Brawddegau disgrifio
Coeden
Cyfateb llun a gair
smart_notebook
smart_notebook
smart_notebook
smart_notebook
smart_notebook
Disgrifio Cymeriadau
Gair lein ddillad
Gorffen brawddeg
Gorffen brawddeg1
Lliwiau
smart_notebook
smart_notebook
smart_notebook
smart_notebook
Llythrennau dwbl
Pa frawddeg?
Priflythyren atalnod
Teimladau

Iaith (ActivStudio)activstudio
activstudio
activstudio
activstudio
activstudio
Beth sydd yn y llun?
Pa lun?
Pwy ydw i?
Arddodiad
Atalnodi
activstudio
activstudio
activstudio
activstudio
activstudiok
Brawddeg
Brawddeg lein ddillad
Brawddegau disgrifio
Coeden
Cyfateb llun a gair
activstudio
activstudio
activstudio
activstudio
activstudiok
Disgrifio Cymeriadau
Gair lein ddillad
Gorffen brawddeg
Gorffen brawddeg1
Lliwiau
activstudio
activstudio
activstudio
activstudio
Llythrennau dwbl
Pa frawddeg?
Priflythyren atalnod
Teimladau

Taflenni gwaith (Iaith) word documents
word documents
Arddodiad
Lliwiau
Caneuon
word documents
word documentsswf icon
mp3
mp3
Y CWPWRDD DWBL
Cân y cwpwrdd dwbl
Y cwpwrdd dwbl
Y cwpwrdd dwbl
Y cwpwrdd dwbl
Y cwpwrdd dwbl carioci

word documents
smart_notebook
swf icon
mp3
mp3
PENBLWYDD LLIPRYN
Penblwydd Llipryn
Penblwydd Llipryn
Penblwydd Llipryn
Penblwydd Llipryn
Penblwydd Llipryn carioci

word documents
swf icon
mp3
mp3
POTIAU ML
Cân y potiau ml
Potiau ml
Potiau ml
Potiau ml carioci

Mathemateg (Notebook) smart notebook
smart notebook
smart notebook
smart notebook
smart notebook
Bondiau
Bondiau rhif - Degau
Clociau
Creu patrwm
Cyfri defaid
smart notebook
smart notebook
smart notebook
smart notebook
smart notebook
Eilrif ac odrif
Hosan
Mursen a pysgod
Mwy a llai
Potiau
smart notebook
smart notebook
smart notebook
smart notebook
smart notebook
Rhannu cacen gri
Rhifau
Setiau
Setiau dillad
Sgwr Cant
smart notebook
smart notebook
smart notebook
smart notebook
Tabl 2
Tabl 3 plu eira
Tabl 5
Trefnolion
Mathemateg (ActivStudio) activstudio
activstudio
activstudio
activstudio
activstudio
Bondiau
Bondiau rhif - Degau
Clociau
Creu patrwm
Cyfri defaid
smart notebook
activstudio
activstudio
activstudio
activstudio
Eilrif ac odrif
Hosan
Mursen a pysgod
Mwy a llai
Potiau
activstudio
activstudio
activstudio
activstudio
activstudio
Rhannu cacen gri
Rhifau
Setiau
Setiau dillad
Sgwr Cant
activstudio
activstudio
activstudio
activstudio
Tabl 2
Tabl 3 plu eira
Tabl 5
Trefnolion
Gwers i gydword documentsGwersi i gyd