#
Carolyn Tudur - Ysgol y Borth – Ynys Môn dan nawdd Cyngor Addysgu Cymru, Cynnal a GCaD Cymru
October 2008
Cyflwyniad
Profiadau Cyn Ddarllen
Ffoneg
Darllen yn y dosbarth a thrwytho plant mewn llyfrau