Introduction

Wrth ddefnyddio'r pecyn adnoddau hwn bydd y disgyblion yn:

  • dysgu bod gweithred yn achosi canlyniadau arbennig
  • dysgu ymateb i adborth oddi wrth y cyfrifiadur
  • gwella cywirdeb, amserau adweithio a chydweithrediad llaw-llygad
  • gwella eu defnydd o'r llygoden
  • defnyddio'r cyfrifiadur i ymchwilio sefyllfaoedd go iawn a dychmygol.

Canlyniadau Dymunol

Gwybodaeth a dealltwriaeth o'r byd:

  • dechrau deall am ganlyniadau, datrys problemau a gwneud penderfyniad

Datblygiad Corfforol

  • trin cyfarpar bach gyda rheolaeth gynyddol ac i bwrpas priodol

Datblygiad Personol a Chymdeithasol

  • archwilio ac arbrofi'n hyderus gyda chyfleoedd dysgu newydd
  • aros eu tro, rhannu a dechrau arfer hunan reolaeth

Gweithgaredd cychwynnol

Prif sesiwn rhan 1

Prif sesiwn rhan 2

Prif sesiwn rhan 3

Prif sesiwn rhan 4

Sesiwn gloi

Lawrlwythwch y pecyn gwers
Cadwch ac yna agorwch ffeil hwn ar eich i'r gyriant caled cyn ceisio ei ddefnyddio. Diolch yn fawr.

 
NGfL / GCaD Cymru