Mae Cai a Cadi wedi bod yn gwneud gwaith ar fwyta’n iach yn yr ysgol.
Maent yn awyddus i annog Mam a Dad i brynu bwydydd iach.
Cai and Cadi have been doing work about eating healthy in school.
They want to encourage Mum and Dad to buy healthy foods.