symboliadd-banner
sjascj

Beth yw Theatr Symbolaidd?

Ystyrir Theatr Symbolaidd yn ymateb yn erbyn dramâu naturiolaidd. Mae’r setiau a’r propiau mewn dramâu symbolaidd yn aml yn wrth-realistig ac yn cael eu defnyddio i symboleiddio emosiynau neu werthoedd mewn cymdeithas. Er enghraifft, gall ffenestr a osodir fel rhan o’r set fod yn symbol o ryddid yn y byd tu allan neu gall un weithred seml gan un o’r cymeriadau symboleiddio delfryd yng nghyd-destun y ddrama. Mae storm mewn drama yn aml yn symbolaidd- a bydd gweld mellt a chlywed taranau ar lwyfan yn cyfleu bygythiad i gynulleidfa. Cymerer y lliw coch wedyn- mae hwnnw bob amser yn cynrychioli perygl, a mordaith wedyn yn cynrychioli bywyd ei hun. Weithiau defnyddir gwrthrych i symboleiddio gwahanol bethau- er enghraifft, yng ngherdd T.S.Eliot, The Waste Land, mae’r blodyn hiasinth yn awgrymu ffrwythlondeb y gwanwyn ond pan ddown ni at ddrama lwyfan Strindberg, The Ghost Sonata, mae’r hiasinth yn cynrychioli grym ewyllys, rhywbeth hardd sydd eto’n fyglyd ac yn gwanychu rhywun. Mae rhai o ddramâu Gwenlyn Parry yn enghreifftiau ardderchog o’r Theatr Symbolaidd. Mae’r ddrama Y Tŵr, er enghraifft, yn llawn symbolaeth. Mae’r Tŵr ei hun yn symbol o fywyd dyn, ac o daith bywyd y Gŵr a’r Wraig. Cyfeirir at sŵn trên ar sawl achlysur yn ystod y ddrama – mae trên yn symbol o fywyd yn mynd heibio, o golled a hiraeth; pan gyfeirir at groesi cae – mae hynny’n symbol o gyflymder bywyd. Pan drown ni at ei ddrama Tŷ ar y Tywod, fe welwn fod hon eto yn llawn symbolaeth - er enghraifft, y craciau ym muriau caban Gŵr y Tŷ yn cynrychioli ansicrwydd ei ddyfodol a’i frwydr yn erbyn y byd materol, ac eto, sŵn y ffair yn y pellter yn symbol o ddiwydiant, datblygiad a thrachwant Gŵr y Ffair.

Fe welir felly y gall sawl peth mewn drama fod yn symbolaidd – nid set na gwrthrychau yn unig ond lliwiau, goleuadau, synau, geiriau a gweithredoedd y cymeriadau.

face1

SWEENEY TODD

ANGHARAD LEE

Ganwyd Angharad Lee yn y Porth, y Rhondda. Mae wedi gweithio fel Cyfarwyddwr theatr, opera a ffilm ers 2009 yn ogystal ag astudio ar gyfer MA yn y Coleg Cerdd a Drama. Fe’i hyfforddwyd fel actores yn y Coleg Cerdd a Drama ac yna fel cantores yn y Coleg Cerdd Brenhinol yn Llundain. Mae Angharad hefyd yn hyfforddwr llais Shakespeare ar gyfer y Cwrs BA perfformio yn y Drindod Dewi Sant, ac yn gweithio fel darlithydd mewn ysgrifennu newydd ym Mhrifysgol De Cymru a’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol.

Yn ei chyfweliad, eglura Angharad mai arddull y ddrama Sweeney Todd yw melodrama a’i bod hi fel cyfarwyddwr yn awyddus i roi cynhyrchiad symbolaidd o’r sioe gerdd dywyll yma ...

sjascj
face1

MWGSI

IOLA YNYR

Iola Ynyr yw Cyfarwyddwr Artistig Cwmni’r Fran Wen. Prif nod Iola yw creu theatr safonol ar gyfer plant a phobl ifanc sy’n torri tir newydd ac sy’n dathlu llawenydd bywyd.

sjascj
face1

Un Nos Ola Leuad

BETSAN LLWYD

Betsan Llwyd yw Cyfarwyddwr Artistig Theatr Bara Caws. Mae hi wedi ymddangos droeon ar lwyfan ei hun mewn cynyrchiadau megis TÅ· Bernarda Alba a Y Pair. Ar y teledu fe’i gwelwyd hi mewn cyfresi megis Pobol y Cwm a Pentalar ac Un Prynhawn. Ymddangosodd hefyd yn y ffilm Un Nos Ola Leuad.

Cyhoeddwyd y nofel ‘Un Nos Ola Leuad’ gan Caradog Prichard yn 1961. Mae’r nofel yn sôn am ddychweliad y prif gymeriad i’w ardal enedigol, ar noson ola leuad, wrth i atgofion o’i blentyndod lifo’n ôl i’w feddwl a’i boenydio ...

sjascj