symboliadd-banner

Theatr Gylch

Fel yr awgryma'r enw, bydd y gynulleidfa yn eistedd o amgylch y llwyfan cyfan ar bedair ochr. Mae nifer fach o theatrau ledled y wlad wedi'u trefnu'n barhaol fel hyn. Gall y llwyfan ei hun fod yn grwn, yn sgwâr neu'n betryalog (fel y gwelir isod). Weithiau, cyfeirir ato fel Llwyfan arena.

sjascj

Proseniwm

Caiff y gynulleidfa ei lleoli o flaen y llwyfan, a gellir edrych ar y llwyfan fel ffrâm lluniau. Gelwir y 'ffrâm' ei hun yn Fwa Prosceniwm. Dyma arddull y rhan fwyaf o theatrau traddodiadol. Mewn rhai theatrau prosceniwm, mae'r llwyfan yn ymestyn ymlaen y tu hwnt i fwa'r prosceniwm. Gelwir hyn yn llwyfan ffedog.

sjascj

Llwyfan Ymwthiol/Gwth

Mae'r gynulleidfa ar dair ochr i'r llwyfan fel pe bai'r llwyfan yn 'ymwthio'. Gall hyn fod yn amlwg iawn, yn debyg i frigdrawst, neu'n fwy fel llwyfan ffedog estynedig. Rhaid cynnwys cefndir mewn Llwyfan Ymwthiol/Gwth.

sjascj

Llwyfan Traws

Yn yr arddull fwy anarferol hon, mae'r gynulleidfa'n eistedd ar y naill ochr i'r llwyfan a'r llall, gan wynebu ei gilydd. Mae'r actio yn digwydd rhyngddynt.

sjascj

Gwelir hefyd adnodd 'Pecyn Dylunio Theatr' am wybodaeth pellach am weithio yn y theatr ac ar gynhyrchiadau.

Technegau ymarfer

Dyma gasgliad o dechnegau ymarfer y bydd y gwahanol gyfarwyddwyr yn eu defnyddio wrth baratoi cynhyrchiad. Gwrandewch yn ofalus ar yr hyn sydd ganddyn nhw i’w ddweud, ac wedyn gallwch chi weithredu ar rai o’r awgrymiadau hyn wrth baratoi eich golygfeydd chi.