X

Cyfathrebu gan ddefnyddio Technoleg


Stori: Dyna glyfar!

Gweithgaredd 1: Teimluniau

Gweithgaredd 2: Beth sy'n wir?

Cyfathrebu gan ddefnyddio Technoleg

Fy nghyfrifiadur

Stori: Cyfrifiadur Newydd Palu

Gweithgaredd 1: Diwrnod perffaith

Gweithgaredd 2: Ar gyfer beth allwch chi ddefnyddio cyfrifiadur?

Gweithgaredd 3: Cadw fy nghyfrifiadur yn iach

Gweithgaredd 4: Cadw pethau'n ddiogel

Fy nghyfrifiadur

Rhannu pethau amdanaf fi fy hun

Stori: Newyddion Da!

Gweithgaredd 1: Dyfalu pwy?

Gweithgaredd 2: Manylion pwy?

Gweithgaredd 3: Rhannu Gwybodaeth

Gweithgaredd 4: Fy Manylion i

Rhannu pethau amdanaf fi fy hun

Technoleg heddiw ac yn y gorffennol


Stori: Moblyn Coblyn!

Gweithgaredd 1: Llinellau Amser Technoleg

Gweithgaredd 2: Dewis technoleg

Technoleg heddiw ac yn y gorffennol