Gogleddol
Nodiadau Ymarferion Cyflwyniadau 1 O ddydd i ddydd O ddydd i ddydd (1)
O ddydd i ddydd (2)

O ddydd i ddydd (2)  
O ddydd i ddydd (1)
O ddydd i ddydd (2)
2 'Bod' dyfodol Bod dyfodol Bod dyfodol Bod dyfodol 3 Ansoddeiriau Ansoddeiriau (1)
Ansoddeiriau (2)
 
Ansoddeiriau (2) (haws)
Ansoddeiriau (1)
Ansoddeiriau (2)
4 Adferfau Adferfau
(nodiadau ac ymarferion)

Adferfau
(nodiadau ac ymarferion) - haws
  Adferfau
5 Atalnodi Atalnodi (1)
Atalnodi (2)
  Atalnodi (1)
Atalnodi (2)
6 Rhagenwau 'ei' ac 'eu' Rhagenwau 'ei' ac 'eu'   Rhagenwau 'ei' ac 'eu' 7 Arddodiaid Arddodiaid (1) (haws)
Arddodiaid (2)

Arddodiaid (3)
(nodiadau ac ymarferion)

Prawf yr arddodiaid  
Rhedeg yr arddodiaid
Arddodiaid (3)
Arddodiaid (1)
Arddodiaid (2)

Arddodiaid (3)
8 Negyddu berfau cryno Negyddu berfau cryno Negyddu berfau cryno Negyddu berfau cryno 9 Amodol y ferf Amodol y ferf (1)
Amodol y ferf (1)
(nodiadau ac ymarferion)

Amodol y ferf (2)
Amodol y ferf (1)


Amodol y ferf (2)
Amodol y ferf (1)


Amodol y ferf (2)
10 Y treigladau Y treigladau Y treigladau Y treigladau