Nodiadau Athro Gogleddol
Nodiadau Ymarferion Cyflwyniadau 1 Cyflwyniad
Mae gen i
  Ateb cwestiynau
Mae gen i
2 Yr wyddor Adolygu'r wyddor
Y fannod (haws)
Cysylltair 'a' ac 'ac'
Adolygu'r wyddor
Y fannod
Cysylltair 'a' ac 'ac'
Adolygu'r wyddor
Y fannod
Cysylltair 'a' ac 'ac'
3 Enwau Enwau a Defnyddio’r Geiriadur
Enwau Unigol a Lluosog
Enwau Priod a Chyffredin
  Cenedl enwau a defnyddio'r geiriadur
Enwau Priod a Chyffredin
4 'Bod' presennol Bod presennol Bod presennol Bod presennol 5 Atalnodi Atalnodi   Atalnodi 6 Y treiglad Trwynol Y treiglad trwynol    Y treiglad trwynol 7 Y treiglad meddal T treiglad meddal (1)
T treiglad meddal (2)
 T treiglad meddal (1)
T treiglad meddal (2)
8 Y gorchmynion Y gorchmynion Y gorchmynion Y gorchmynion 9 Y gorffennol Yr amherffaith
Gorffennol cryno
Defnyddio'r gorffennol cryno
Yr amherffaith
Gorffennol cryno
Defnyddio'r gorffennol cryno
Yr amherffaith
Gorffennol cryno
Defnyddio'r gorffennol cryno