#
GCaD Cymru
Gorffennaf 2008

Diolch i ESIS am eu caniatâd i ddefnyddio’r clipiau fideo a ddefnyddir yn y pecynnau hyn.

Rhaid llwytho'r adnoddau yma i lawr o GCaD Cymru cyn eu defnyddio. Cliciwch ar linc ac yna ar “Save”. Dewiswch fan addas ar gyfer llwytho’r uned i lawr a chliciwch ar “Save”. Wedi i’r uned lwytho i lawr bydd eicon newydd yn ymddangos. Cliciwch ar yr eicon ac yna ar “Run”, “Next”, “I Agree” ac “Install” er mwyn gosod yr uned ar eich cyfrifiadur. Os bydd hyn yn peri problem ichi yn yr ysgol yna cysylltwch gyda’ch technegydd TG.