Plant

Disgyblion ac Athrawon

Dyma gemau i chi roi cynnig arnynt er mwyn gwella eich sgiliau mathemateg

Dyma gemau i chi roi cynnig arnynt gyda'ch athro/ athrawes er mwyn gwella eich sgiliau mathemateg

Cyfrifiannell
Mistig Megan
Coed Tablau
Cyswllt Pedwar
Drafftiau
Golau Ymlaen
Twr Hanoi
Othelo

Ps 15
Dyfalwch y Rhif
O dan y don
Swigod Ffracsiynau
Traed yn Rhydd
Cardiau Hap a Siawns

Y Gwych Gyfreswr
Grid Rhif
Piramid Adio
Peiriant Bondiau Rhif
Sgwar Cownteri
Cloc Analog
Gweithgareddau Onglau
Rhifau Cysefin

Sgwar Sgriblo
Sgriblwr Tablau

Graffiwr
Llinell Rif
Y Cyfrwr Mawr
Tangram
Dis
Cofiwch gau'r ffenest ar ddiwedd y gm

Os nad ydych yn gallu defnyddio'r gemau uchod efallai nad ydych wedi llwytho Macromedia Flash.