#
Uned 2 > Twf a Datblygiad Dynol > Datblygiad Corfforol > Sgiliau echddygol (motor) bras

Sgiliau Echddygol (motor) Bras

Datblygiad a rheolaeth o’r corff cyfan a’r cyhyrau mwy yw hwn. Mae angen y rheolaeth hon ar blant i fedru cydbwyso, cerdded a dringo. Ychydig iawn o reolaeth sydd gan fabanod newydd-anedig dros eu cyrff; mae’r symudiadau maent yn eu gwneud yn atgyrchau anwirfoddol. Wrth iddynt fynd yn hyn maent yn datblygu mwy o reolaeth dros y symudiadau hyn. Gall plentyn o bosib ddysgu’r rheolaeth i gerdded ar gyflymder gwahanol i blentyn arall; hwyrach y bydd un yn dysgu cerdded yn 9 mis oed, un arall yn 12 mis ac un arall yn 18 mis. Mae pobl broffesiynol yn defnyddio cerrig milltir i fonitro datblygiad. Cyfnodau o ran datblygiad yw’r rhai hyn lle caiff sgil ei feistroli ac fe’u cysylltir ag ystod oedran eang.

Mae plant yn dysgu rheoli eu cyhyrau o’u pen, yna eu hysgwyddau, eu breichiau ac yna eu coesau. Mae angen cydsymud, penderfyniad a hyder arnynt hefyd i gyflawni’r cerrig milltir hyn mewn datblygiad corfforol.