#
Uned 2 > Twf a Datblygiad Dynol > Datblygiad Corfforol > Sgiliau echddygol (motor) manwl

Sgiliau echddygol (motor) manwl

Datblygiad a rheolaeth dros gyhyrau llai y dwylo, y bysedd a’r traed yw hyn fel bod plentyn yn gallu gwneud tasgau mwy anodd e.e. tynnu llun, cau botymau ac edafu mwclis. Mae plant yn defnyddio amrywiaeth o afaelion hyd nes eu bod yn meistroli’r gafael pinswrn aeddfed tua 4 blwydd oed.

Mae plant yn dysgu cydgysylltu o tuag at i mewn am allan. Maent yn dysgu rheoli eu breichiau, yna eu dwylo ac yna eu bysedd.