X

Coblyn

Sali Mali


Stori: Y Ras Grempogau!

Gweithgaredd 1: Ceirios ar y Gacen

Gweithgaredd 2: Cynllunio Bwydlen

Gweithgaredd 3: Gwneud Caceni Gri

Jemeima

Jemeima Mop


Stori: Diwrnod Golchi Gwyntog

Gweithgaredd 1: Gosodwch y Crys Cywir ar y Lein

Gweithgaredd 2: Gosodwch y Llythrennau ar y Lein

Gweithgaredd 3: Paru Sannau

Jemeima

Gwen Gwadden


Stori: Ailgylchu Popeth

Gweithgaredd 1: Sortiwch y Siapiau

Gweithgaredd 2: Beth mae Gwen Gwadden yn Chwilio Amdano?

Gweithgaredd 3: Llun Plastig

Gwen Gwadden

Dwmplen Malwoden


Stori: Trip i Lan y Môr

Gweithgaredd 1: Dosbarthwch y Cregyn

Gweithgaredd 2: Brawddegau Glan Môr

Gweithgaredd 3: Gludwaith Glan Môr

Dwmplaen Malwoden

Jim Cro Crystyn


Stori: Fferm Jim Cro Crystyn

Gweithgaredd 1: Rhoi Trefn ar Anifeiliaid y Fferm

Gweithgaredd 2: Defaid yn Cuddio

Gweithgaredd 3: Symffoni'r Buarth

Jim Cro Crystyn
Nicw Nacw

Pili Pala


Stori: Gwesty Pili Pala

Gweithgaredd 1: Diwrnod yn y Gwesty

Gweithgaredd 2: Tacluso'r Gwesty

Gweithgaredd 3: O Amgylch y Dref

Pili Pala 

Cwacen Hwyaden a'i Ffrindiau


Stori: Cwacen Hwyaden a'i Ffrindiau

Gweithgaredd 1: Un Hwyaden Arall

Gweithgaredd 2: Sglefrio ar y Llyn

Cwacen Hwyaden

Parri Popeth


Stori: Postio Parseli

Gweithgaredd 1: Cymharu Pareseli

Gweithgaredd 2: Dosbarthu Llythyrau

Gweithgaredd 3: Ysgrifennu cardiau post

Parri Popeth

Dan y Dyn Eira


Stori: Dan y Dyn Eira

Gweithgaredd 1: Dosbarthwch y Dynion Eira

Gweithgaredd 2: Adeiladu Tŷ

Gweithgaredd 3: Adeiladu Tŷ 2

Dan the Snowman
Siani Flewog

Tomos Caradog


Stori: Sori Tedi

Gweithgaredd 1: Hen Arian

Gweithgaredd 2: Llythyren Gyntaf

Gweithgaredd 3: Teganau Heddiw ac yn y Gorffenol

Tomos Caradog

Story 14 –


Link 1

Link 2

Link 3

Story 14