Uned 3i: Pathogenau sy'n Achosi Afiechydon mewn Anifeiliaid Fferm

Mae afiechyd yn cael ei achosi gan nifer o ffactorau.


Bydd y sesiwn hon yn canolbwyntio ar y Pathogenau sy'n Achosi Afiechyd mewn Anifeiliaid Fferm.


Bydd yn canolbwyntio ar y 5 prif bathogen: bacteria, firysau, ffyngau, protosoa, rickettsia a pharasitiaid (nid yw'r rhain yn bathogenau go iawn)

Ar ddiwedd y sesiwn hon byddwch chi yn gallu:

  • Enwi'r pathogenau cyffredin sy'n achosi afiechyd
  • Dosbarthu clefydau cyffredin i gategorau
  • Egluro sut mae pathogenau'n achosi afiechyd ac egluro sut maen nhw'n mynd i mewn i'r corff
notes interactive

Gweithgaredd Myfyriwr

Yn l i'r dechrau