Uned 23: Defnydd Diogel o Feddyginiaethau Milfeddygol

Mae'r sesiwn hon yn cynnwys gwybodaeth am arfer dda wrth ddefnyddio meddyginiaethau milfeddygol ar ffermydd.


Mae hefyd yn darparu gwybodaeth gefndirol sydd ei hangen i gael ac ennill Tystysgrif Cymhwysedd Cyngor Hyfforddi Medrusrwydd Cenedlaethol (NPTC) mewn Defnydd Diogel o Feddyginiaethau Milfeddygol Lefel 2.


Ar ddiwedd y sesiwn hon byddwch yn gallu:

  • Cydymffurfio 'r ddeddfwriaeth bresennol
  • Deall cydrannau cynllun rheoli iechyd anifail
  • Rhoi amrediad o feddyginiaethau'n ddiogel a di-boen
  • Gwybod sut i storio a chludo meddyginiaethau milfeddygol yn gywir
  • Cadw anifeiliaid yn iach
  • Gwaredu meddyginiaethau diangen yn gywir
  • Cofnodi defnydd o feddyginiaethau milfeddygol
  • Atal poen a thrallod i anifeiliaid fferm
  • Adnabod arwyddion iechyd ac afiechyd