Uned 20i: Dosio

Dosio yw'r dull o roi dos neu ddrensh (hylif) yng ngheg neu oesoffagws yr anifail.

Gall pwrpas y dos fod i:

  • iachau
  • atal
  • drin
  • liniaru

Ar ddiwedd y sesiwn hon byddwch yn gallu:

  • Egluro'r mathau o gynnyrch sy'n cael eu dosio
  • Egluro'r dull cywir o ddosio
  • Gwerthuso rl y ffermwr i osgoi ymwrthedd yn erbyn llynghyrwyr