Uned 1: Diwydiant Iechyd Anifeiliaid

Mae'r Diwydiant Iechyd Anifeiliaid yn cwmpasu amrediad enfawr o sefydliadau a phobl.

Bydd y sesiwn hon yn canolbwyntio ar y bobl allweddol sydd yng ngofal iechyd a lles anifeiliaid fferm yn y DU.

Bydd hanes datblygiad meddyginiaethau a thriniaethau milfeddygol yn cael eu holrhain, a rhoddir pwyslais ar ddatblygiad cynllunio iechyd ataliol.


Ar ddiwedd y sesiwn hon byddwch yn gallu:

  • Enwi'r bobl allweddol yn y diwydiant iechyd anifeiliaid
  • Egluro'r datblygiadau a wnaed mewn gofal anifeiliaid
  • Egluro'r rhesymau dros ddatblygiad gofal ataliol
  • Adnabod y clefydau diweddaraf sydd wedi ymddangos yn y DU

notes interactive

Gweithgaredd Myfyriwr

interactive

Fideo

Yn l i'r dechrau