Llywio
Help
Geirfa
Cyfarwyddyd
Defnyddiwch y botymau hyn i symud o gwmpas.

Mae bysell llwybr byr ar gyfer pob botwm.
Botwm cymorth
Defnyddiwch er mwyn derbyn cymorth

Bysell llwybr byr = H
Botwm Geirfa
Defnyddiwch i edrych ar ystyr termau

Bysell llwybr byr = G
Botwm Cyfarwyddiadau
Mae hwn yn dangos sut y dylid

Bysell llwybr byr = Z
Botwm dewisiadau
Mae hwn yn eich galluogi i osod eich dewis cyrchu

Bysell llwybr byr = F
Botwm Ymlaen
Defnyddiwch i fynd ymlaen

Bysell llwybr byr = N
Botwm Dychwelyd
Defnyddiwch i fynd yn l

Bysell llwybr byr = B
Nodwch!
Ar rai or sgriniau, maen bosib defnyddior rhifau 1-9 ar gyfer dewis opsiynau sydd ar y sgrn.

Ar bob cwestiwn, maen bosib defnyddio bysell K ar gyfer gwirio eich atebion.

Hefyd ar rai or cwestiynau, gallwch ddefnyddio bysell D i roi cynnig arall a bysell A i gael yr ateb cywir.
Mae nodiadau arweiniol ar gael er mwyn cynorthwyo tiwtoriaid sydd yn defnyddior deunyddiau dysgu hyn.

Er mwyn cyrchur rhain ewch i http://www.nln.ac.uk/materials
Dychwelyd at y sgrn flaenorol
Dewisiadau
Dewiswch Dychwelyd (bysell llwybr byr b) i fynd yn l i lle yr oeddech yn yr uned ddysgu hon.
Cau'r naidlen gyfarwyddyd