Arlwyo ar gyfer bwytan iach
Crynodeb

Anogir pawb i ddilyn ffordd iach o fyw. Mae hyn yn golygu deiet iach a gwneud ymarfer corff yn rheolaidd.

Maer Llywodraeth yn annog pobl yn weithredol i fwyta deiet gwell.

Mae gan arlwywyr rl allweddol yn helpur Llywodraeth i gyflawnir targed hwn oherwydd fod cyfran sylweddol o brydau yn cael eu bwyta i ffwrdd oddi wrth y cartref neu fel prydau pryd ar glyd

Mae Cadw Cydbwysedd Iechyd Da yn dangos y gyfran o'r deiet cyffredinol a ddylai ddod o bob un o'r pum grwp bwyd er mwyn darparu digon o'r maetholion sydd eu hangen ar y corff.

Mae deiet iach yn cynnwys llawer o fwydydd sy'n llawn startsh megis bara a thatws ynghyd digon o ffrwythau a llysiau.

Mae hefyd yn cynnwys meintiau cymedrol o gig, pysgod a dewisiadau eraill ynghyd llaeth a chynhyrchion llaeth. Ni ddylid bwyta bwydydd sydd yn uchel mewn braster a siwgr yn rhy aml.

Cliciwch ar Argraffu er mwyn argraffu crynodeb or uned hon.
Argraffu crynodeb or uned
Cliciwch ar Argraffu er mwyn argraffu crynodeb or uned hon.
Gallwch glicio ar Ewch ir Cwis i brofich gwybodaeth.
Ewch ir Cwis
Llun o gogydd yn torri llysiau
Dychwelyd
Dewisiadau
Arlwyo ar gyfer bwytan iach
Help
Geirfa
Cyfarwyddyd
Cau'r naidlen gyfarwyddyd

Gallwch argraffu crynodeb o brif bwyntiaur uned hon or dudalen hon.

Defnyddiwch eich amgylchedd dysgu i adael yr uned.

Cau'r naidlen gyfarwyddyd