Selling

Cadw cydbwysedd iechyd da

Does dim bwydydd da a bwydydd drwg cydbwysedd cyffredinol y deiet sydd yn cyfrif. I helpu i ddiffinio deiet cytbwys, lansiwyd Plat Bwytan Iach yn 2007. Mae hwn yn fersiwn diweddaraf Cadw Cydbwysedd Iechyd Da a gyhoeddwyd gan yr Awdurdod Addysg Iechyd, yr Adran Iechyd ar Weinyddiaeth Amaeth, Pysgodfeydd a Bwyd (a elwir DEFRA erbyn hyn).

Mae Cadw Cydbwysedd Iechyd Da'n dangos y gyfran o'r deiet cyffredinol a ddylai ddod o bob un o'r pum grwp bwyd er mwyn darparu digon o'r maetholion sydd eu hangen ar y corff.

Mae hwn yn erfyn defnyddiol i arlwywyr wrth gynllunio bwydlen oherwydd maen dangos y cydbwysedd cyffredinol y dylid anelu ato yn y prydau a weinir

Llun o siart cylch cadw cydbwysedd iechyd da
Cliciwch ar Ymlaen
Gweinyddes yn gweini eu prif gwrs i fyrddaid o gwsmeriaid.
Ymlaen
Dychwelyd at y sgrn flaenorol
Dewisiadau
Arlwyo ar gyfer bwytan iach
Help
Cyfarwyddyd
Geirfa
Click on Continue.
Cau'r naidlen gyfarwyddyd