Sgrn gyda dwy ddolen yw hon. Bydd y cyfarwyddyd yn dweud wrthych am glicio ar bob un, gallwch naill ai eistedd nl a gwrando neu glicio ar bob un o'r dolennau.
Arferion da gyda chig, pysgod a dewisiadau eraill

Gydar grwp bwyd hwn, mae angen i chi wybod pa arferion arlwyo da y medrwch eu defnyddio i gynhyrchu seigiau cig a physgod iach.

Maen rhaid i chi hefyd wybod pa ddewisiadau iach sydd ar gael i chi eu defnyddio.

Cliciwch ar y botymau i ddarganfod mwy.
Botwm Dewisiadau eraill - dewisiad
Botwm Dewisiadau eraill
Llun o dofu, ffa, ffacbys, cnau ac wyau
Nid yw llysieuwyr a rhai grwpiau eraill o bobl yn bwyta cig a physgod. Dewisiadau iach eraill y gellir eu cynnig iddynt yw
Dewisiadau iach
  • Amnewidion cig tofu, protein llysiau ansoddedig, a mycoprotein.
  • Ffa neu bys sych neu mewn tun (mewn tun gyda sudd tomato neu ddwr). 
  • Ffacbys sych, coch neu wyrdd.
  • Cnau dihalen sydd yn cynnwys llawer o fraster monoannirlawn, er nad ydynt yn isel mewn braster.
  • Wyau, heblaw am rai wedi eu ffrio!
Botwm Cig a physgod - dewisiad
Botwm Cig a physgod
Defnyddiwch ddarnau o gig heb fraster ble bon bosibl
Arferion arlwyo da ar gyfer cig a physgod
Coginiwch y cig mewn ffordd sydd yn cadw blas ac ansawdd y cig yn y saig ond sydd yn gadael ir braster lifo i ffwrdd.
Ceisiwch gynnwys mwy o seigiau pysgod ar eich bwydlen, yn enwedig pysgod sydd yn cynnwys llawer o olew fel eog, mecryll a brithyll.
Dylai arlwywyr geisio cadw at y pedair rheol hyn er mwyn sicrhau eu bod yn cynhyrchu seigiau iach ar gyfer eu cwsmeriaid.
Llun o bysgod, cig coch a dofednod
Peidiwch ag ychwanegu sawsiau braster uchel at fwydydd braster isel!
Cliciwch ar Ymlaen i fynd yn l at fwydlen Cadw cydbwysedd iechyd da.
Ymlaen
Dychwelyd at y sgrn flaenorol
Dewisiadau
Arlwyo ar gyfer bwytan iach
Help
Cyfarwyddyd
Geirfa
Cliciwch ar bob botwm, ac yna cliciwch ar Ymlaen.
Cau'r naidlen gyfarwyddyd