Selling
Mae hon yn sgrn sydd dwy ddolen. Bydd y Cyfarwyddyd yn dweud wrthych am glicio ar bob un, gallwch naill ai wrando, neu glicio ar bob un or dolennau.
Lleihaur cymeriant braster a siwgr

Gydar math hwn o fwyd mae dae faes cyffredin i weithio arnynt:

  • Torri i lawr ar faint o fraster trwythiedig sydd mewn seigiau drwy ddefnyddio olew.Er mwyn lleihau lefel y braster, ceisiwch fod yn fwy cynnil wrth ddefnyddio olew.

  • Defnyddio cynhyrchion siwgr isel neu ddewisiadau eraill iachach.
Llun o du mewn bwyty
Cliciwch ar y botymau i gael gwybod mwy, yna cliciwch ar Ymlaen i fynd yn l at fwydlen cadw cydbwysedd iechyd da.
Lleihau neu ddefnyddio rhywbeth yn lle siwgr
Lleihau neu ddefnyddio rhywbeth yn lle siwgr
Cynhwyswch lai o siwgr yn y bwyd yr ydych yn ei ddarparu, neu rhowch gynhwysyn iachach yn y bwyd yn lle'r cynhwysyn sydd yn uchel mewn siwgr:
Tic 1
Ystyriwch ddefnyddio ffrwythau sych a ffrwythau ffres i felysu seigiau. Os ydych yn defnyddio ml, triog melyn neu driog, defnyddiwch hwy yn gynnil gan fod pob un ohonynt yn cynnwys llawer o siwgr.
Tic 2
Cynigwch ddiodydd heb siwgr ble bynnag y bo modd.
Tic 3
Cynigwch fisgedi fel jaffa cakes neu fig rolls sydd yn cynnwys llai o siwgr yn hytrach na mathau eraill. Ond gwiriwch y lefelau siwgr bob amser beth bynnag.
Tic 4
Cynigwch fisgedi syn cynnwys llai o siwgr a braster na mathau eraill. Maer rhain yn cynnwys gingernuts, jaffa cakes, digestives, rich tea neu fig rolls.
Cau
Defnyddio olew iachach
Defnyddio olew iachach
Ble bon bosib, newidiwch gynhyrchion sydd lefel uchel o fraster dirlawn am rai sydd chyfran uchel o fraster annirlawn, sydd yn iachach o lawer. Dangosir rhai cynhyrchion cyffredin isod ynghyd r mathau o fraster y maent yn eu cynnwys.
Uchel mewn braster dirlawn:
  • Olew palmwydd
  • Ymenyn gloyw
  • Cnau coco hufennog
Uchel mewn braster annirlawn (monoannirlawn):
  • Olew pysgnau
  • Olew olewydd
  • Had rêp
Uchel mewn braster annirlawn (aml-annirlawn): 
  •  Olew a thaeniad blodau haul 
  • Olew ŷd
Cau
Ymlaen
Dychwelyd at y sgrn flaenorol
Dewisiadau
Arlwyo ar gyfer bwytan iach
Help
Cyfarwyddyd
Geirfa

Darllenwch y wybodaeth, ac yna cliciwch ar y botymau i ddarganfod mwy.

Wedi i chi orffen, cliciwch ar Ymlaen.

Cau'r naidlen gyfarwyddyd