Mae hon yn sgrn sydd dwy ddolen. Bydd y Cyfarwyddyd yn dweud wrthych am glicio ar bob un, gallwch naill ai wrando, neu glicio ar bob un or dolennau.
Llun o gogydd
Dylech geisio cynnwys digonedd o ffrwythau, llysiau a salad yn y prydau yr ydych yn eu paratoi. Fodd bynnag, nid yw bob amser yn bosib dod o hyd i ffrwythau a llysiau ffres o ansawdd da allan o dymor.
Cliciwch ar y botymau isod i ddarganfod y dewisiadau sydd yr un mor iach defnyddio cynnyrch ffres.
Cliciwch ar Ymlaen.
Botwm Llysiau - dewisiad
Botwm Llysiau
  • Llysiau tun e.e. tomatos ac india-corn. 
  • Llysiau wediu rhewi. 
  • Llysiau wediu sychu, yn cynnwys madarch sych. 
Llysiau
Botwm Ffrwythau - dewisiad
Botwm Ffrwythau
  • Ffrwythau tun mewn sudd naturiol neu a baciwyd dan wactod, yn hytrach na ffrwythau tun mewn syryp neu wediu melysu siwgr.
  • Sudd ffrwythau pur heb felysyddion ychwanegol.
  • Ffrwythau sych e.e. datys, ffigys a rhesins. 
  • Ffrwythau wediu rhewi e.e. mafon a gwsberins.
Ffrwythau
Dewisiadau iach heblaw am gynnyrch ffres
Ymlaen
Dychwelyd at y sgrn flaenorol
Dewisiadau
Arlwyo ar gyfer bwytan iach
Help
Cyfarwyddyd
Geirfa
Cliciwch ar bob un or botymau, ac yna cliciwch ar Ymlaen.
Cau'r naidlen gyfarwyddyd