Gwerthu
Sgrn gyda dwy ddolen yw hon. Bydd y cyfarwyddyd yn dweud wrthych am glicio ar bob un, gallwch naill ai eistedd nl a gwrando neu glicio ar bob un o'r dolennau.
Fel arfer, mae seigiau neu brydau yn cynnwys bwydydd o fwy nag un or pum grwp bwyd.

Gallwch annog cwsmeriaid i fwyta mwy o fwydydd startshlyd drwy newid y cyfrannau or elfen hon er mwyn gwellar cydbwysedd neu drwy gynnig dewisiadau eraill iach.
Llun o fwyty prysur
Cymhwysor cyfrannau
Cymhwysor cyfrannau - dewisiad
Cau
Rhif 1

Defnyddiwch fara trwchus ar gyfer brechdanau.

Rhif 2

Defnyddiwch fwy o basta mewn cymhariaeth chig a saws mewn saig fel lasagne.

Rhif 3

Defnyddiwch fwy o datws mewn cymhariaeth chig mewn saig fel Pastai Bugail.

Rhif 4
Cynigwch ddigon o fara (fel Naan) a reis gyda chyri.
Cymhwysor cyfrannau
Cliciwch ar y rhifau i ddarganfod sut i wneud hyn 
Dewisiadau iach
Dewisiadau iach - dewisiad
  • Ddarparu tafellau trwchus o fara arbenigol heb ei dorri (fel y rhai sydd ag olifau neu domatos sych ynddynt) gyda chawl, pasta neu salad. Mae hyn yn lle defnyddio crotons wedi eu ffrio.

  • Cynnig sgons, byns ffrwythau neu fara ffrwythau i gwsmeriaid yn lle bisgedi.

  • Sicrhau eich bod yn cynnig tatws pob yn lle sglodion. Ond, maen rhaid i chi sicrhau eich bod yn darparu llenwadau braster isel ar eu cyfer!

  • Cynigwch rawnfwydydd brecwast cyflawn, heb eu melysu ynghyd r brandiau mwy melys gwahanol flasau, fel rhan or dewisiadau brecwast.
Cau
Dewisiadau iach
Cyflwynwch ddewisiadau iach drwy:
Cliciwch ar y botymau i ddarganfod mwy. Wedi i chi orffen cliciwch ar Ymlaen er mwyn mynd yn l i ddewislen Plat Bwytan Iach. Cyfarwyddyd
Bwyta mwy o fwydydd startshlyd
Ymlaen
Dychwelyd at y sgrn flaenorol
Dewisiadau
Arlwyo ar gyfer bwytan iach
Help
Cyfarwyddyd
Geirfa

Darllenwch y wybodaeth, ac yna cliciwch ar y botymau i ddarganfod mwy.

Pan fyddwch wedi gorffen, cliciwch ar Ymlaen.

Cau'r naidlen gyfarwyddyd