Pam maen bwysig bwytan iach?
Anogir pawb i fyw bywyd iach. Mae hyn yn golygu deiet iachus a gwneud ymarfer corff yn rheolaidd.
Ar hyn o bryd yn y Deyrnas Unedig:
  • Mae dros 60% o ddynion a 50% o fenywod yn rhy drwm.

  • Bob blwyddyn, mae 25,000 o bobl yn marw o glefyd y galon.

  • Mae dros 1 filiwn o bobl yn cael eu diagnosio diabetes.
Llun o lysiau, brechdanau a chyri

Gellir lleihaur perygl o gael y cyflyrau hyn drwy fabwysiadu ffordd iach o fyw sydd yn cynnwys bwyta deiet cytbwys yn seiliedig ar blat bwytan iach.

Maer Llywodraeth yn annog pobl yn weithredol i fwyta deiet gwell. Eu prif darged yw gwella iechyd y boblogaeth gyfan drwy gynyddu hyd bywyd pobl ar nifer o flynyddoedd y maent yn byw heb salwch.

Mae gan arlwywyr rl allweddol yn helpur Llywodraeth i gyflawnir targed hwn gan sicrhau fod gan brydau sydd yn cael eu bwyta y tu allan ir cartref gynnwys iachus.

Cliciwch ar  Ymlaen
Yn ol i cwis
Ymlaen
Dychwelyd at y sgrn flaenorol
Dewisiadau
Help
Arlwyo ar gyfer bwytan iach
Cyfarwyddyd
Geirfa
Help
Wedi i chi orffen edrych ar y sgrn hon, cliciwch ar  Ymlaen.
Cau'r naidlen gyfarwyddyd