Mae cig, pysgod a dewisiadau eraill  
Mae cig, pysgod a dewisiadau eraill (e.e. wyau, cnau, ffacbys a chynhyrchion soya) yn cynnwys cyflenwad dwys o faetholion hanfodol, felly dylech gyfyngu ar y meintiau yr ydych yn eu bwyta.
Llun o gogydd
Mae nifer o bobl yn y DU yn cynnwys gormod o fraster yn eu deiet. Dylid cynnig pysgod a dewisiadau eraill ar bob bwydlen.
Dewisiwch gigoedd coch sydd llai o fraster a dewisiadau eraill sydd llai o fraster ble bynnag y bo modd. Maer rhain yn cynnwys:
  • Cigoedd coch heb fraster  
    (e.e. cig eidion, cig porc, cig oen a chig carw)

  • Cigoedd coch heb fraster wedi eu prosesu  
    (e.e. ham a bacwn)

  • Dofednod heb eu crwyn 
    (e.e. cyw ir, twrci)

 

Panel Gwybod eich pethau
Agor Mythau Cyffredin
Cliciwch ar y botwm hwn i weld mythau cyffredin, ac yna cliciwch ar Ymlaen.
Myth: Mae cig coch yn uchel mewn braster, tra bod cig dofednod yn isel mewn braster. 

Mae hwn yn fyth cyffredin, ond mae tynnu braster gweladwy oddi wrth gig yn gallu gwneud gwahaniaeth mawr iw gynnwys braster. Maen rhyfeddol pa mor isel yw cig coch mewn braster (4-8 gram i bob 100g). Cynnwys braster cyw ir yw 1-4 gram i bob 100g ond mae hyn yn codin sylweddol os nad ywr croen ar dyddodion brasterog oddi tanodd yn cael eu tynnu oddi ar y cig (hyd at 18 gram i bob 100g).

Felly, maen bwysicach dewis darnau heb fraster a thorri braster gweladwy oddi ar gig coch a chael gwared r croen ar braster gweladwy oddi ar gig dofednod.

Fodd bynnag, wrth goginio cyw ir, efallai y byddain well gennych gael gwared r croen ar l coginio gan fydd y cig yn cael ei orchuddio yn ystod y broses goginio.
Cau Mythau Cyffredin
Ymlaen
Dychwelyd at y sgrn flaenorol
Dewisiadau
Help
Arlwyo ar gyfer bwytan iach
Cyfarwyddyd
Geirfa
Help

Cliciwch ar y botwm Mythau Cyffredin! i ddarganfod myth cyffredin am y math hwn o fwyd sydd, mewn gwirionedd, yn hollol anghywir!

Pan fyddwch wedi  gorffen cliciwch  ar Ymlaen.

Cau'r naidlen gyfarwyddyd