Bwydydd sydd yn cynnwys fraster & siwgr  

Dylai bwydydd sydd yn cynnwys meintiau mawr o fraster neu siwgr ffurfio cyfran gymharol fechan o gyfanswm cymeriant bwyd a diod pobl.

Maer rhan fwyaf o bobl yn bwyta bwydydd or grwp hwn yn rhy aml!

 

 

Llun o gacen, creision a siocled
Bwydydd sydd yn cynnwys meintiau mawr o siwgr:
  • Diodydd ysgafn (fersiynau nad ydynt yn rhai deiet)
  • Melysion
  • Jam
  • Teisennau, bisgedi,crwst
  • Hufen i
Bwydydd sydd yn cynnwys meintiau mawr o fraster:
  • Cacennau
  • Creision
  • Siocled
  • Dresin salad wedi ei seilio ar olew
Panel Gwybod eich pethau
Agor Mythau Cyffredin
Gwahanol fathau o Fraster
Defnyddiwch y botymau hyn naill ai i edrych ar fythau cyffredin neu i ddarganfod mwy am fathau gwahanol o fraster.

Myth: Ni ddylid defnyddio melysyddion yn lle siwgr gan eu bod yn beryglus in hiechyd 

Defnyddir melysyddion fel aspartame a sacarin yn helaeth wrth gynhyrchu bwyd gwneud. Oherwydd eu bod mor felys, dim ond meintiau bychain sydd angen eu defnyddio. Gosodir Cymeriant Dyddiol Derbyniol (ADI) ar gyfer melysyddion, fel unrhyw ychwanegyn arall. Maer tueddiadau presennol yn dangos nad yw oedolion yn debygol o fynd dros yr ADI ar gyfer melysyddion.

Fodd bynnag, maen bwysig ychwanegu dwr at dewsuddion (concentrated soft drinks) i blant syn cynnwys sacarin er mwyn lleihaur perygl o roi mwy o felysyddion iddynt nag sydd wedi ei gymeradwyo. Yn ogystal, mae ymchwil diweddar yn dangos fod bwyta gormod o felysyddion yn gallu peri i ddannedd plant ifanc iawn bydru.

Cau Mythau Cyffredin.
Ymlaen
Dychwelyd at y sgrn flaenorol
Dewisiadau
Arlwyo ar gyfer bwytan iach
Help
Cyfarwyddyd
Geirfa
Help
Cliciwch ar y botwm Mythau Cyffredin! i ddarganfod myth cyffredin am y math hwn o fwyd sydd, mewn gwirionedd, yn hollol anghywir!

Neu, darganfyddwch mwy am fathau gwahanol o fraster drwy glicio ar yr ail fotwm.

Pan fyddwch wedi gorffen cliciwch ar Ymlaen
Cau'r naidlen gyfarwyddyd