Bwydydd yn y grwp hwn:

 

Llun o gaws, menyn, hufen, iogwrt, fromage frais a llaeth
  • Caws 
  • Menyn 
  • Hufen 
  • Iogwrt 
  • Fromage frais 
  • Llaeth
Panel Gwybod eich pethau
Gwahanol fathau o Fraster
Mae llaeth a cynhyrchion llaeth yn cynnwys cyflenwad dwys o faetholion hanfodol fel calsiwm a phrotein; felly dim ond meintiau cymedrol ohonynt sydd angen eu bwyta.

Yn gyffredinol, mae arbenigwyr yn cytuno fod pobl yn y DU yn bwyta gormod o fraster yn eu deiet ac y byddent yn cael budd o fwyta cynhyrchion llaeth sydd llai o fraster.
Cliciwch ar y botwm hwn i ddarganfod y gwahanol fathau o fraster sydd yn y cynhyrchion llaeth hyn, ac yna cliciwch ar Ymlaen.
Llaeth a chynhyrchion llaeth 
Ymlaen
Dychwelyd at y sgrn flaenorol
Dewisiadau
Arlwyo ar gyfer bwytan iach
Help
Cyfarwyddyd
Geirfa
Help

Cliciwch ar y botwm Adnabod eich braster i ddarganfod mwy am y gwahanol fathau o fraster sydd yn y cynhyrchion llaeth hyn.

Wedi i chi orffen  cliciwch ar  Ymlaen.

Cau'r naidlen gyfarwyddyd