Ffrwythau a llysiau
Dylai traean o gymeriant bwyd dyddiol pobl fod yn ffrwythau ac yn llysiau. Dylai pobl anelu at fwyta o leiaf 5 dogn o ffrwythau a llysiau bob dydd.
Llun o gogydd
Bydd angen i’r mwyafrif o bobl ddyblu’r gyfran y maent yn ei bwyta ar hyn o bryd er mwyn cyflawni hyn!
Mae dogn yn golygu:
 • Hanner ffrwyth mawr  
  (e.e. afocado, grawnffrwyth)
 • 1 ffrwyth o faint canolig  
  (e.e. afal neu oren)
 • 2 ffrwyth bach (e.e. eirin)
  1 cwpan o ffrwythau bach iawn  
  (e.e. mafon)
 • 2 lwy fwrdd o lysiau amrwd, 
  wedi eu coginio, wedi eu rhewi neu o dun 
 • 1 llysieuyn o faint canolig  
  (e.e. panasen)
 • 1 powlen o salad.

 

Llun o ffrwythau a llysiau
Panel Gwybod eich pethau
Mythau cyffredin

Myth: Dim ond ffrwythau a llysiau ffres sydd yn iachus 

Mae pobl yn aml yn meddwl mai dim ond ffrwythau a llysiau ffres sydd yn iachus. Maent yn gwneud y camgymeriad o dybio fod y cynnyrch yn colli llawer o faetholion wrth iddo gael ei brosesu. Fodd bynnag, mae rhai prosesau cynhyrchu bwyd, fel rhewi, yn gallu cadw lefelau rhai maetholion mewn bwyd.

 

Myth: Mae seigiau llysieuol bob amser yn ddewis iachach

Gall seigiau llysieuol sydd yn cynnwys cyfran uchel o gaws, olew, toes neu saws hufenllyd gynnwys llawer o fraster. Ar y llaw arall, gall cig coch fod yn isel mewn braster os yw’n goch i gyd a’r holl fraster gweladwy wedi ei dorri i ffwrdd.

Cau mythau cyffredin.
Cliciwch ar y botwm hwn i weld dau fyth cyffredin, ac yna cliciwch ar Ymlaen.
Ymlaen
Dychwelyd at y sgrîn flaenorol
Dewisiadau
Arlwyo ar gyfer bwyta’n iach
Help
Cyfarwyddyd
Geirfa
Help

Cliciwch ar y botwm Mythau Cyffredin! i weld barn gyffredin ynglŷn â’r math hwn o fwyd sydd, mewn gwirionedd, yn hollol anghywir!

Wedi i chi orffen  cliciwch ar  Ymlaen

Cau'r naidlen gyfarwyddyd