Bara, reis, tatwsa a phasta
Dylai traean o gyfanswm y cymeriant (intake)bwyd gynnwys bwydydd startshiog fel bara, pasta, reis a thatws. Dylaiír bwydydd hyn ffurfio prif ran y pryd.
Llun o gogydd
Er mwyn bodloniír gofyniad hwn, bydd yn rhaid iír mwyafrif o bobl ddechrau bwyta pum deg y cant yn fwy o fwydydd startshiog nag y maent yn eu bwyta ar hyn o bryd.
Enghreifftiau o fwydydd:
  • Grawnfwydydd brecwast
  • Nwdls 
  • Blawd india corn 
  • Tortillas blawd 
  • Pasta (pob math)
  • Blawd Ceirch (pob math)
  • Sgons, torth frag a mathau eraill o fwydydd boreuol

 

Llun o amrywiol fathau o fara
Panel Gwybod eich pethau
Mythau cyffredin

Myth: mae pob bwyd startshiog yn llawn braster

Maeín fyth cyffredin fod bwydydd startshiog yn llawn braster. Nid yw hyn yn wir Ė y bwydydd llawn braster sydd yn cael eu hychwanegu atynt sydd yn eu gwneud yn llawn calorÔau. Er enghraifft, y caws aír menyn ar datws pob neuír braster a ychwanegir yn ystod coginio.

O gymharu gram wrth gram, mae bwydydd startshiog yn cynnwys llai na hanner y calorÔau sydd mewn braster deietegol. Mae gan fwydydd startshiog y fantais o fod yn swmpus hefyd ac maent yn dueddol o fod yn lenwol. Cofiwch y byddai Pwdinau Swydd Efrog yn cael eu bwyta i lenwi pobl fel nad oedd angen cymaint oír bwydydd eraill drytach arnynt yn y prif gwrs.

Cau Mythau cyffredin
Cliciwch ar y botwm hwn i weld myth cyffredin, ac yna cliciwch ar Ymlaen.
Ymlaen
Dychwelyd at y sgrÓn flaenorol
Dewisiadau
Arlwyo ar gyfer bwytaín iach
Help
Cyfarwyddyd
Geirfa
Help

Cliciwch ar y botwm Mythau Cyffredin ! i ddarganfod syniadau cyffredin ynglyn ‚ír math hwn o fwyd, sydd mewn gwirionedd yn hollol anghywir!

Wedi i chi orffen  cliciwch ar  Ymlaen.

Cau'r naidlen gyfarwyddyd