Y Gwahanol fathau o fraster
Cyflwyniad
Llun o berson tew
Braster ywr math mwyaf dwys o egni ac mae ei angen ar gyfer iechyd, ond mewn meintiau bychan. Mae llawer o bobl yn bwyta gormod o fraster sydd efallai yn cyfrannu ir nifer uchel o bobl sydd yn rhy drwm, sydd erbyn hyn yn broblem iechyd ddifrifol ar draws y Deyrnas Unedig.

Mae braster wedi ei wneud o asidau brasterog. Mae yna dri phrif fath.
  • Dirlawn
  • Annirlawn
  • Asidau brasterog traws
Cliciwch ar y tabiau eraill i ddarganfod mwy am y mathau amrywiol o fraster. Wedi i chi orffen, cliciwch ar Dychwelyd
Dirlawn
Llun o Gig eidion, cig oen, pecyn o floneg, twb o hufen a chaws.

Brasterau Dirlawn 

Ceir y math hwn o fraster yn bennaf mewn brasterau sy'n tarddu o gig anifeiliaid (cig eidion, cig oen, porc) brasterau cig (siwet, bloneg) a chynhyrchion llaeth (menyn, hufen, caws). Defnyddir brasterau ac olewau sy'n llawn brasterau dirlawn i gynhyrchu llawer o fisgedi, teisennau, pasteiod a byrbrydau yn fasnachol.

Gall cymeriant uchel godir lefelau colesterol yn y gwaed a chynyddu'r perygl o drawiad ar y galon.

	Annirlawn
	Asidau brasterog traws
Llun o rawnfwyd gwenith cyflawn, cnau, pysgod a chyw ir

Brasterau Annirlawn 

Ceir dau gategori o frasterau annirlawn - brasterau monoannirlawn (mae'r ffynonellau'n cynnwys cynhyrchion llaeth, cnau a chig) a brasterau aml-annirlawn (mae'r ffynonellau'n cynnwys soia, grawnfwydydd cyflawn a physgod olewog).

Pan gnt eu defnyddio yn lle brasterau dirlawn, credir fod y brasterau hyn yn gyffredinol yn cael effaith buddiol ar eich iechyd.

Llun o basteiod porc a phryd parod

Asidau brasterog traws 

Mae hydrogeniad, sy'n gwneud brasterau aml-annirlawn yn fwy dirlawn (e.e. wrth gynhyrchu margarin yn y dull traddodiadol) yn creu asidau brasterog traws. Caiff y rhain eu tynnu yn awr gan lawer o wneuthurwyr margarin ond maent yn dal i fod yn bresennol mewn rhai taeniadau a bwydydd a baratowyd ymlaen llaw.

Gall ailgynhesu olewau sy'n uchel mewn brasterau aml-annirlawn yn barhaus gynyddu faint o asidau brasterog traws sy'n bresennol yn y bwyd yn sylweddol. Credir bod y math hwn o asid brasterog yn cael effaith tebyg i frasterau dirlawn.

Dychwelyd at y sgrn flaenorol
Dewisiadau
Arlwyo ar gyfer bwytan iach
Help
Geirfa
Cyfarwyddyd

Cliciwch ar y tabiau i ddarganfod mwy am y mathau amrywiol o fraster.

Wedi i chi orffen, cliciwch ar Dychwelyd.

Cau'r naidlen gyfarwyddyd